XL Foto-geveldoeken

Op diverse locaties in Utrecht en daarbuiten heeft HIK geveldoeken opgehangen op 10-hoog flats. De foto’s waren het eindresultaat van een intensieve samenwerking met bewoners van de desbetreffende flats. Wij organiseerden diverse bijeenkomsten en workshops om iedereen bij het project te betrekken.

JAAR
2008, 2009, 2010
LOCATIE
Utrecht
OPDRACHTGEVER
Eigen initiatief
PARTNERS
Maxtension
ROLLEN
Ruimtelijk ontwerp
Grafisch ontwerp
Concept ontwikkeling
Initiatiefnemen
Projectleiding
Planningen
Kostenraming
Vergunningaanvraag
Bouwbegeleiding
Procesbegeleiding
Organisatie uitvoer
Tekenwerk
3D visualisaties
Artist impressions
Detailtekeningen
Pr- en marketing
Budgetbeheer
Opleveringen organiseren
Bewonersparticipatie