Spinozaplantsoen Utrecht

Hoe komen we er achter wat bewoners verbeterd willen hebben aan hun buurt? En welke ‘quick wins’ kunnen op korte termijn worden uitgevoerd? Dat was de opdracht die wij kregen.

We zijn deze opdracht aangegaan en organiseerden meerdere bijeenkomsten. Op die manier kregen we inzicht in de wensen die er speelden en konden we gelijk inschatten welke van deze punten relatief eenvoudig op te pakken waren.

Vervolgens hebben we werk gemaakt van het organiseren van een tuinwerkdag en het maken van een plan, ontwerp en begroting voor de uitbreiding van de ‘pipowagen’. De vaste de plek waar buurtkinderen elkaar ontmoeten voor activiteiten in de buurttuin. De wens was om deze uit te breiden met een keukendeel, zodat de kooklessen die gegeven worden hier beter kunnen plaatsvinden en er ook ruimte komt om huiswerk te maken voor kinderen die hier thuis geen goede plek voor hebben. De overige actiepunten die naar voren waren gekomen hebben we overgedragen aan de opdrachtgever om uit te voeren.

JAAR
2022-23
LOCATIE
Utrecht
OPDRACHTGEVER
Woonin
PARTNERS
Foto’s: Woonin
ROLLEN
Grafisch ontwerp
Organisatie uitvoer
Pr- en marketing
Uitvoer op locatie
Bewonersparticipatie