Kansenkaart wandel- en fietsroute

Dorpsbelang Ferwert-Hegebeitum heeft de wens om een wandel- en fietsverbinding te realiseren tussen beide dorpen. Via een kansenkaart hebben wij een ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Ook hebben we gekenden welke ‘koppelkansen’ er zijn in de omgeving: welke projecten kunnen aansluiting vinden om dit project haalbaar te maken. het project is nog volop in ontwikkeling.

JAAR
2022
LOCATIE
Ferwert
OPDRACHTGEVER
DBFH
PARTNERS
Gemeente Noard East Fryslan
ROLLEN
Ruimtelijk ontwerp
Concept ontwikkeling
Projectleiding
Vergunningaanvraag
Procesbegeleiding
Organisatie uitvoer
Tekenwerk
Artist impressions
Bewonersparticipatie